Монголбанк 30.0тэрбум төгрөгийн ЗГҮЦ-ыг арилжааллааЗГҮЦ-ны ээлжит арилжаагаар 1 сая төгрөгийн нэрлэсэнүнэ бүхий 28 долоо хоногийн хугацаатай 40.0тэрбум төгрөгийн ЗГҮЦ арилжихаар нийтэд мэдээллэснээс 30.0 тэрбум төгрөгийн санал ирж,  30.0тэрбум төгрөгийн ЗГҮЦ-ыг 16.897 хувийн ЖДХ-тэйгээр арижааллаа.

Та энэ мэдээнд ямар үнэлгээ өгөх вэ?

ЗӨВ Like an arslan post
ТААЛАГДЛАА Like an arslan post
ХАХА! Like an arslan post
ГАЙХАЛТАЙ Like an arslan post
ХАРАМСАЛТАЙ Like an arslan post
БУРУУ Like an arslan post

Холбоотой мэдээ

Репортлов

Шинэ мэдээ