ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 2016 ОНООС ӨМНӨХ, ХОЙШХИ ГЭЖ ДҮГНЭХ НЬ ЗҮЙТЭЙТа энэ мэдээнд ямар үнэлгээ өгөх вэ?

ЗӨВ Like an arslan post
ТААЛАГДЛАА Like an arslan post
ХАХА! Like an arslan post
ГАЙХАЛТАЙ Like an arslan post
ХАРАМСАЛТАЙ Like an arslan post
БУРУУ Like an arslan post

Репортлов

Шинэ мэдээ